CTRPF AR Cheat Codes [US]

Mario & Luigi: Dream Team - CTRPF AR Cheat Codes [US]

The following are known CTRPF AR Cheat Codes for Mario & Luigi: Dream Team on Nintendo 3DS (3DS).

00040000000D5A00.txt[Max EXP]
106E8448 0000F23F
206E844B 00000063
106E844C 0000F23F
106E8530 0000F23F
206E8533 00000063
106E8534 0000F23F

[Max HP]
006E842E 000003C8
106E841E 000003E7
106E8422 000003E7
006E8516 000003C1
106E8506 000003E7
106E850A 000003E7

[Max BP]
006E8432 000003DB
106E8420 000003E7
106E8424 000003E7
006E851A 000003DE
106E8508 000003E7
106E850C 000003E7

[Max POW]
006E8436 000003CD
106E8426 000003E7
006E851E 000003D2
106E850E 000003E7

[Max DEF]
006E843A 000003D6
106E8428 000003E7
006E8522 000003D2
106E8510 000003E7

[Max SPEED]
006E843E 000003D1
106E842A 000003E7
006E8526 000003DA
106E8512 000003E7

[Max STACHE]
006E8442 000003D3
106E842C 000003E7
006E852A 000003C9
106E8514 000003E7

[999,999 Coins]
006E85EC 000F423F

[99x 1-UP Deluxes]
006E8601 00000063

[99x Mushrooms]
006E85F0 00000063

[99x Nuts]
006E85F4 00000063

[99x Syrup Jar]
006E85F8 00000063

[99x 1-UP Mushroom]
006E8600 00000063

[99x Super Mushrooms]
006E85F1 00000063

[99x Ultra Mushrooms]
006E85F2 00000063

[99x Max Mushrooms]
006E85F3 00000063

[99x Super Nuts]
006E85F5 00000063

[99x Ultra Nuts]
006E85F6 00000063

[99x Supersyrup Jars]
006E85F9 00000063

[99x Ultrasyrup Jars]
006E85FA 00000063

[99x Max syrup Jars]
006E85FB 00000063

[99x Candies]
006E85FC 00000063

[99x Super Candies]
006E85FD 00000063

[99x Ultra Candies]
006E85FE 00000063

[99x Max Candies]
006E85FF 00000063

[99x Refreshing Herbs]
006E8602 00000063

[99x Hearts Beans]
006E8603 00000063

[99x Bros. Beans]
006E8604 00000063

[99x  Power Beans]
006E8605 00000063

[99x Defense Beans]
006E8606 00000063

[99x Speed Beans]
006E8607 00000063

[99x Stache Beans]
006E8608 00000063

[99x Shock Bombs]
006E860A 00000063

[99x Boo Biscuits]
006E860B 00000063

[99x Secrets Boxes]
006E860C 00000063

[99x Taunt Balls]
006E8609 00000063

[99x Stache Beans DX]
006E8612 00000063

[99x Run-Down Boots]
006E8618 00000063

[99x Discount Boots]
006E8619 00000063

[99x So-So Boots]
006E861A 00000063

[99x Picnic Boots]
006E861B 00000063

[99x Bare Boots]
006E861C 00000063

[99x Iron-Ball Boots]
006E861D 00000063

[99x Steady Boots]
006E861E 00000063

[99x Snare Boots]
006E861F 00000063

[99x Coin Boots]
006E8620 00000063

[99x Super Boots]
006E8621 00000063

[99x EXP Boots]
006E8622 00000063

[99x Knockout Boots]
006E8623 00000063

[99x Heart Boots]
006E8624 00000063

[99x Elite Boots]
006E8625 00000063

[99x Antiair Boots]
006E8626 00000063

[99x Action Boots]
006E8627 00000063

[99x Bros. Boots]
006E8628 00000063

[99x Singular Boots]
006E8629 00000063

[99x Glass Boots]
006E862A 00000063

[99x Coin Boots DX]
006E862B 00000063

[99x Iron-Ball Boots DX]
006E862C 00000063

[99x Celebrity Boots]
006E862D 00000063

[99x EXP Boots DX]
006E862E 00000063

[99x Antiair Boots DX]
006E862F 00000063

[99x Bare Boots DX]
006E8630 00000063

[99x Star Boots]
006E8631 00000063

[99x Dark Boots]
006E8632 00000063

[99x Crystal Boots]
006E8633 00000063

[99x Farmer Boots]
006E8634 00000063

[99x Master Boots]
006E8635 00000063

[99x Excellent Boots]
006E8636 00000063

[99x Expert Boots]
006E8637 00000063

[99x Hiking Boots]
006E8638 00000063

[99x Birthday Boots]
006E8639 00000063

[99x Mini Boots]
006E863A 00000063

[Reset Coins to 0]
006E85EC 00000000

[99x Thin Wear]
006E865E 00000063

[99x Picnic Wear]
006E865F 00000063

[99x Cozy Wear]
006E8660 00000063

[99x So-So Wear]
006E8661 00000063

[99x Payback Wear]
006E8662 00000063

[99x Singular Wear]
006E8663 00000063

[99x Rally Wear]
006E8664 00000063

[99x Charge Wear]
006E8665 00000063

[99x Super Wear]
006E8666 00000063

[99x Fighter Wear]
006E8667 00000063

[99x Koopa Troopa Wear]
006E8668 00000063

[99x Balm Wear]
006E8669 00000063

[99x Counter Wear]
006E866A 00000063

[99x Safety Wear]
006E866B 00000063

[99x Fancy Wear]
006E866C 00000063

[99x Hero Wear]
006E866D 00000063

[99x Bros. Wear]
006E866E 00000063

[99x Snare Wear]
006E8670 00000063

[99x Heart Wear]
006E8671 00000063

[99x Energy Wear]
006E8672 00000063

[99x Metal Wear]
006E866F 00000063

[99x Star Wear]
006E8673 00000063

[99x Ironclad Wear]
006E8674 00000063

[99x King Wear]
006E8675 00000063

[99x Angel Wear]
006E8676 00000063

[99x Master Wear]
006E8677 00000063

[99x Legendary Wear]
006E8678 00000063

[99x Expert Wear]
006E8679 00000063

[99x Golden Wear]
006E867A 00000063

[99x Birthday Wear]
006E867B 00000063

[99x Thick Gloves]
006E867C 00000063

[99x Shell Gloves]
006E867D 00000063

[99x Metal Gloves]
006E867E 00000063

[99x HP Gloves]
006E867F 00000063

[99x HP Gloves DX]
006E8680 00000063

[99x BP Gloves]
006E8681 00000063

[99x BP Gloves DX]
006E8682 00000063

[99x Pow Gloves]
006E8683 00000063

[99x Pow Gloves DX]
006E8684 00000063

[99x Speed Gloves]
006E8685 00000063

[99x Stache Gloves]
006E8686 00000063

[99x Lucky Gloves]
006E8687 00000063

[99x Lucky Gloves DX]
006E8688 00000063

[99x Gift Gloves]
006E8689 00000063

[99x Gift Gloves DX]
006E868A 00000063

[99x Charge Gloves]
006E868B 00000063

[99x Charge Gloves DX]
006E868C 00000063

[99x Strike Gloves]
006E868D 00000063

[99x Mushroom Gloves]
006E868E 00000063

[99x 1-UP Gloves]
006E868F 00000063

[99x Master Gloves]
006E8690 00000063

[99x Rookie Gloves]
006E8691 00000063

[99x Perfect POW Gloves]
006E8692 00000063

[99x Perfect Bro Gloves]
006E8693 00000063

[99x Coin Bro Gloves]
006E8694 00000063

[99x Coin Bro Gloves DX]
006E8695 00000063

[99x EXP Bro Gloves]
006E8696 00000063

[99x EXP Bro Gloves DX]
006E8697 00000063

[99x Bottomless Gloves]
006E8698 00000063

[99x Mini Gloves]
006E8699 00000063

[99x HP Scarves]
006E869A 00000063

[99x HP Scarves DX]
006E869B 00000063

[99x BP Scarves]
006E869C 00000063

[99x BP Scarves DX]
006E869D 00000063

[99x POW Scarves]
006E869E 00000063

[99x POW Scarves DX]
006E869F 00000063

[99x Speed Scarves]
006E86A0 00000063

[99x Stache Scarves]
006E86A1 00000063

[99x Angel Bangles]
006E86A7 00000063

[99x HP Knockout Bangles]
006E86A8 00000063

[99x BP Knockout Bangles]
006E86A9 00000063

[99x Healthy Rings]
006E86AA 00000063

[99x Guard Shells]
006E86AB 00000063

[99x Guard Shells DX]
006E86AC 00000063

[99x BP Bangles DX]
006E86A6 00000063

[99x Rally Belts]
006E86AD 00000063

[99x HP Bangles DX]
006E86A4 00000063

[99x BP Bangles]
006E86A5 00000063

[99x Bros. Ring]
006E86A2 00000063

[99x HP Bangles]
006E86A3 00000063

[99x Counter Belts]
006E86AE 00000063

[99x Heart Beans DX]
006E860D 00000063

[99x Defense Beans DX]
006E8610 00000063

[99x Speed Beans DX]
006E8611 00000063

[99x Guard Shells]
006E86AB 00000063

[99x DEF Mush Jams]
006E86B0 00000063

[99x Duplex Crowns]
006E86B1 00000063

[99x Empty Chest]
006E86B2 00000063

[99x Mushroom Amulet]
006E86B3 00000063

[99x Birthday Rings]
006E86B4 00000063

[99x Mini Rings]
006E86B5 00000063

[99x Silver Statues]
006E86B6 00000063

[99x Gold Statues]
006E86B7 00000063

[99x Run-Down Hammers]
006E863B 00000063

[99x Discount Hammers]
006E863C 00000063

[So-So Hammers]
006E863D 00000063

[99x Picnic Hammers]
006E863E 00000063

[99x Bare Hammers]
006E863F 00000063

[99x Iron-Ball Hammers]
006E8640 00000063

[99x Steady Hammers]
006E8641 00000063

[99x Fighter Hammers]
006E8642 00000063

[99x Sap Hammers]
006E8643 00000063

[99x Super Hammers]
006E8644 00000063

[99x Soft Hammers]
006E8645 00000063

[99x Flame Hammers]
006E8647 00000063

[99x Elite Hammers]
006E8648 00000063

[99x Blunt Hammers]
006E8649 00000063

[99x Action Hammers]
006E864A 00000063

[99x Knockout Hammers]
006E8646 00000063

[99x Max Nuts]
006E85F7 00000063

[99x Action Hammers]
006E864A 00000063

[99x Spin Hammers]
006E864B 00000063

[99x Singular Hammers]
006E864C 00000063

[99x Glass Hammers]
006E864D 00000063

[99x Sap Hammers DX]
006E864E 00000063

[99x Iron-Ball Hammers DX]
006E864F 00000063

[99x Celebrity Hammers]
006E8650 00000063

[99x Flame Hammers DX]
006E8651 00000063

[99x Blunt Hammers DX]
006E8652 00000063

[99x Bare Hammers DX]
006E8653 00000063

[99x Star Hammers]
006E8654 00000063

[99x Dark Hammers]
006E8655 00000063

[99x Crystal Hammers]
006E8656 00000063

[99x Soft Hammers DX]
006E8657 00000063

[99x Master Hammers]
006E8658 00000063

[99x Excellent Hammers]
006E8659 00000063

[99x Golden Hammers]
006E865B 00000063

[99x Birthday Hammers]
006E865C 00000063

[99x Mini Hammers]
006E865D 00000063

[99x Pow Mush Jams]
006E86AF 00000063

[9 999 Coins]
006E85EC 0000270F

[Reset Coins]
006E85EC 00000000

[Max EXP Mario and Luigi]
106E8448 0000F23F
206E844B 00000063
106E844C 0000F23F
106E8530 0000F23F
206E8533 00000063
106E8534 0000F23F

[Max HP Mario and Luigi]
006E842E 000003C8
106E841E 000003E7
106E8422 000003E7
006E8516 000003C1
106E8506 000003E7
106E850A 000003E7

[Max BP Mario and Luigi]
006E8432 000003DB
106E8420 000003E7
106E8424 000003E7
006E851A 000003DE
106E8508 000003E7
106E850C 000003E7

[Max POW Mario and Luigi]
006E8436 000003CD
106E8426 000003E7
006E851E 000003D2
106E850E 000003E7

[Max DEF Mario and Luigi]
006E843A 000003D6
106E8428 000003E7
006E8522 000003D2
106E8510 000003E7

[Max SPEED Mario and Luigi]
006E843E 000003D1
106E842A 000003E7
006E8526 000003DA
106E8512 000003E7

[Max STACHE Mario and Luigi]
006E8442 000003D3
106E842C 000003E7
006E852A 000003C9
106E8514 000003E7

[99x Mushrooms]
006E85F0 00000063

[99x Super Mushrooms]
006E85F1 00000063

[99x Ultra Mushrooms]
006E85F2 00000063

[99x Max Mushrooms]
006E85F3 00000063

[99x Nuts]
006E85F4 00000063

[99x Super Nuts]
006E85F5 00000063

[99x Ultra Nuts]
006E85F6 00000063

[99x Max Nuts]
006E85F7 00000063

[99x Syrup Jars]
006E85F8 00000063

[99x Supersyrup Jars]
006E85F9 00000063

[99x Ultrasyrup Jars]
006E85FA 00000063

[99x Maxsyrup Jars]
006E85FB 00000063

[99x Candies]
006E85FC 00000063

[99x Super Candies]
006E85FD 00000063

[99x Ultra Candies]
006E85FE 00000063

[99x Max Candies]
006E85FF 00000063

[99x 1up Mushrooms]
006E8600 00000063

[99x 1up Deluxes]
006E8601 00000063

[99x Refreshing Herbs]
006E8602 00000063

[99x Hearts Beans]
006E8603 00000063

[99x Bros. Beans]
006E8604 00000063

[99x Power Beans]
006E8605 00000063

[99x Defense Beans]
006E8606 00000063

[99x Speed Beans]
006E8607 00000063

[99x Stache Beans]
006E8608 00000063

[99x Taunt Balls]
006E8609 00000063

[99x Shock Bombs]
006E860A 00000063

[99x Boo Biscuits]
006E860B 00000063

[99x Secrets Boxes]
006E860C 00000063

[99x Heart Beans DX]
006E860D 00000063

[99x Stache Beans DX]
006E8612 00000063

[99x Run-Down Boots]
006E8618 00000063

[99x Discount Boots]
006E8619 00000063

[99x So-So Boots]
006E861A 00000063

[99x Picnic Boots]
006E861B 00000063

[99x Bare Boots]
006E861C 00000063

[99x Iron Ball Boots]
006E861D 00000063

[99x Steady Boots]
006E861E 00000063

[99x Snare Boots]
006E861F 00000063

[99x Coin Boots]
006E8620 00000063

[99x Super Boots]
006E8621 00000063

[99x EXP Boots]
006E8622 00000063

[99x Knockout Boots]
006E8623 00000063

[99x Heart Boots]
006E8624 00000063

[99x Elite Boots]
006E8625 00000063

[99x Antiair Boots]
006E8626 00000063

[99x Action Boots]
006E8627 00000063

[99x Bros Boots]
006E8628 00000063

[99x Singular Boots]
006E8629 00000063

[99x Glass Boots]
006E862A 00000063

[99x Coin Boots DX]
006E862B 00000063

[99x Iron-Ball Boots DX]
006E862C 00000063

[99x Celebrity Boots]
006E862D 00000063

[99x EXP Boots DX]
006E862E 00000063

[99x Antiair Boots DX]
006E862F 00000063

[99x Bare Boots DX]
006E8630 00000063

[99x Star Boots]
006E8631 00000063

[99x Dark Boots]
006E8632 00000063

[99x Crystal Boots]
006E8633 00000063

[99x Farmer Boots]
006E8634 00000063

[99x Master Boots]
006E8635 00000063

[99x Excellent Boots]
006E8636 00000063

[99x Expert Boots]
006E8637 00000063

[99x Hiking Boots]
006E8638 00000063

[99x Birthday Boots]
006E8639 00000063

[99x Mini Boots]
006E863A 00000063

[99x Thin Wear]
006E865E 00000063

[99x Picnic Wear]
006E865F 00000063

[99x Cozy Wear]
006E8660 00000063

[99x So-So Wear]
006E8661 00000063

[99x Payback Wear]
006E8662 00000063

[99x Singular Wear]
006E8663 00000063

[99x Rally Wear]
006E8664 00000063

[99x Charge Wear]
006E8665 00000063

[99x Super Wear]
006E8666 00000063

[99x Fighter Wear]
006E8667 00000063

[99x Koopa Troopa Wear]
006E8668 00000063

[99x Balm Wear]
006E8669 00000063

[99x Counter Wear]
006E866A 00000063

[99x Safety Wear]
006E866B 00000063

[99x Fancy Wear]
006E866C 00000063

[99x Hero Wear]
006E866D 00000063

[99x Bros. Wear]
006E866E 00000063

[99x Metal Wear]
006E866F 00000063

[99x Snare Wear]
006E8670 00000063

[99x Heart Wear]
006E8671 00000063

[99x Energy Wear]
006E8672 00000063

[99x Star Wear]
006E8673 00000063

[99x Ironclad Wear]
006E8674 00000063

[99x King Wear]
006E8675 00000063

[99x Angel Wear]
006E8676 00000063

[99x Master Wear]
006E8677 00000063

[99x Legendary Wear]
006E8678 00000063

[99x Expert Wear]
006E8679 00000063

[99x Golden Wear]
006E867A 00000063

[99x Birthday Wear]
006E867B 00000063

[99x Thick Gloves]
006E867C 00000063

[99x Shell Gloves]
006E867D 00000063

[99x Metal Gloves]
006E867E 00000063

[99x HP Gloves]
006E867F 00000063

[99x HP Gloves DX]
006E8680 00000063

[99x BP Gloves]
006E8681 00000063

[99x BP Gloves DX]
006E8682 00000063

[POW GLoves]
006E8683 00000063

[99x POW Gloves DX]
006E8684 00000063

[99x Speed Gloves]
006E8685 00000063

[99x Stache Gloves]
006E8686 00000063

[99x Lucky Gloves]
006E8687 00000063

[99x Lucky Gloves DX]
006E8688 00000063

[99x Gift Gloves]
006E8689 00000063

[99x Gift Gloves DX]
006E868A 00000063

[99x Charge Gloves]
006E868B 00000063

[99x Charge Gloves DX]
006E868C 00000063

[99x Strike Gloves]
006E868D 00000063

[99x Mushroom Gloves]
006E868E 00000063

[99x 1-UP Gloves]
006E868F 00000063

[99x Master Gloves]
006E8690 00000063

[99x Rookie Gloves]
006E8691 00000063

[99x Perfect POW Gloves]
006E8692 00000063

[99x Perfect Bro Gloves]
006E8693 00000063

[99x Coin Bro Gloves]
006E8694 00000063

[99x Coin Bro Gloves DX]
006E8695 00000063

[99x EXP Bro Gloves]
006E8696 00000063

[99x EXP Bro Gloves DX]
006E8697 00000063

[99x Bottomless Gloves]
006E8698 00000063

[99x Mini Gloves]
006E8699 00000063

[99x HP Scarves]
006E869A 00000063

[99x HP Scarves DX]
006E869B 00000063

[99x BP Scarves]
006E869C 00000063

[99x BP Scarves DX]
006E869D 00000063

[99x POW Scarves]
006E869E 00000063

[99x POW Scarves DX]
006E869F 00000063

[99x Speed Scarves]
006E86A0 00000063

[99x Stache Scarves]
006E86A1 00000063

[99x Bros. Ring]
006E86A2 00000063

[99x HP Bangles]
006E86A3 00000063

[99x HP Bangles DX]
006E86A4 00000063

[99x BP Bangles]
006E86A5 00000063

[99x BP Bangles DX]
006E86A6 00000063

[99x Angel Bangles]
006E86A7 00000063

[99x HP Knockout Bangles]
006E86A8 00000063

[99x BP Knockout Bangles]
006E86A9 00000063

[99x Healthy Rings]
006E86AA 00000063

[99x Guard Shells]
006E86AB 00000063

[99x Guard Shells DX]
006E86AC 00000063

[99x Rally Belts]
006E86AD 00000063

[99x Counter Belts]
006E86AE 00000063

[99x Pow Mush Jams]
006E86AF 00000063

[99x DEF Mush Jams]
006E86B0 00000063

[99x Duplex Crowns]
006E86B1 00000063

[99x Empty Chest]
006E86B2 00000063

[99x Mushroom Amulet]
006E86B3 00000063

[99x Birthday Rings]
006E86B4 00000063

[99x Mini Rings]
006E86B5 00000063

[99x Silver Statues]
006E86B6 00000063

[99x Gold Statues]
006E86B7 00000063

[99x Run-Down Hammers]
006E863B 00000063

[99x Discount Hammers]
006E863C 00000063

[99x So-So Hammers]
006E863D 00000063

[99x Picnic Hammers]
006E863E 00000063

[99x Bare Hammers]
006E863F 00000063

[99x Iron Ball Hammers]
006E8640 00000063

[99x Steady Hammers]
006E8641 00000063

[99x Fighter Hammers]
006E8642 00000063

[99x Sap Hammers]
006E8643 00000063

[99x Super Hammers]
006E8644 00000063

[99x Soft Hammers]
006E8645 00000063

[99x Knockout Hammers]
006E8646 00000063

[99x Flame Hammers]
006E8647 00000063

[99x Elite Hammers]
006E8648 00000063

[99x Blunt Hammers]
006E8649 00000063

[99x Action Hammers]
006E864A 00000063

[99x Spin Hammers]
006E864B 00000063

[99x Singular Hammers]
006E864C 00000063

[99x Glass Hammers]
006E864D 00000063

[99x Sap Hammers DX]
006E864E 00000063

[99x Iron Ball Hammers DX]
006E864F 00000063

[99x Celebrity Hammers]
006E8650 00000063

[99x Flame Hammers DX]
006E8651 00000063

[99x Blunt Hammers DX]
006E8652 00000063

[99x Bare Hammers DX]
006E8653 00000063

[99x Star Hammers]
006E8654 00000063

[99x Dark Hammers]
006E8655 00000063

[99x Crystal Hammers]
006E8656 00000063

[99x Soft Hammers DX]
006E8657 00000063

[99x Master Hammers]
006E8658 00000063

[99x Excellent Hammers]
006E8659 00000063

[99x Expert Hammers]
006E865A 00000063

[99x Golden Hammers]
006E865B 00000063

[99x Birthday Hammers]
006E865C 00000063

[99x Mini Hammers]
006E865D 00000063

[++Item Codes++]

[All Hammers Press R]
DD000000 00000100
C0000000 00000023
006E863B 00000052
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All 3rd Equips Press L]
DD000000 00000200
C0000000 0000001E
006E869A 00000052
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Gloves Press Left + B]
DD000000 00000022
C0000000 0000001E
006E867C 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Wear Press Up + A]
DD000000 00000041
C0000000 0000001E
006E865E 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Boots Press Down + B]
DD000000 00000082
C0000000 00000023
006E8618 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Usables Press Right + X]
DD000000 00000410
C0000000 00000023
006E85F0 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[--]

[++Stats Codes++]

[Max STACHE Mario and Luigi]
006E8442 000003D3
D3000000 106E842C
006E842C 000003E7
006E852A 000003C9
D3000000 106E8514
006E8514 000003E7

[Max SPEED Mario and Luigi]
006E843E 000003D1
D3000000 106E842A
006E842A 000003E7
006E8526 000003DA
D3000000 106E8512
006E8512 000003E7

[Max DEF Mario and Luigi]
006E843A 000003D6
D3000000 106E8428
006E8428 000003E7
006E8522 000003D2
D3000000 106E8510
006E8510 000003E7

[Max POW Mario and Luigi]
006E8436 000003CD
D3000000 106E8426
006E8426 000003E7
006E851E 000003D2
D3000000 106E850E
006E850E 000003E7

[Max BP Mario and Luigi]
006E8432 000003DB
D3000000 106E8420
006E8420 000003E7
D3000000 106E8424
006E8424 000003E7
006E851A 000003DE
D3000000 106E8508
006E8508 000003E7
D3000000 106E850C
006E850C 000003E7

[Max HP Mario and Luigi]
006E842E 000003C8
D3000000 106E841E
006E841E 000003E7
D3000000 106E8422
006E8422 000003E7
006E8516 000003C1
D3000000 106E8506
006E8506 000003E7
D3000000 106E850A
006E850A 000003E7

[--]

[Max Coins]
006E85EC 0001270F

[++Battle Codes++]

[Lots of Exp Gained in Battle]
DD000000 00000200
D3000000 1485B804
10000000 00000FFF
D3000000 1485C3D0
10000000 00000FFF
D2000000 00000000
{Press L }

[Shields in Battle]
DD000000 00000200
D3000000 1485B826
10000000 00000063
D3000000 1485C3F2
10000000 00000063
D2000000 00000000
{Press L}

[--]

[++Full Badge Meter After Excellent Attack++]

[++Mario's Side++]

[Mush/Starter Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000AA
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Mush/Master Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000015E
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Mush/Bronze Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000D0
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Mush/Silver Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000001B0
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[--]

[++Luigi's Side++]

[Mush/Starter Combo]
DD000000 00000100
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121C 000000AA
D2000000 00000000
{Press R Then Attack}

[Mush/Master Combo]
DD000000 00000100
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121C 0000015E
D2000000 00000000
{Press R Then Attack}

[Mush/Bronze Combo]
DD000000 00000100
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121C 000000D1
D2000000 00000000
{Press R Then Attack}

[--]

[--]

These codes have been collected from around the web and all credit goes to the original poster of the code. Notes associated with any code may be written by the original code creator. Some notes have been added or modified from their original source.

Do you know any additional codes for this game? Is there an error listed above? Let us know about it and we’ll update the list.

Code Indexes for Nintendo 3DS (3DS) Other Content for Mario & Luigi: Dream Team