CWCheat Codes [EU]

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions - CWCheat Codes [EU]

The following are known CWCheat Codes for Final Fantasy Tactics: The War of the Lions on Sony Playstation Portable (PSP).
_S ULES-00850
_G Final Fantasy Tactics: The War of the Lions [EU]
_C0 001 Holy Stone
_L 0x08A21288 0x24030000
_C0 002 Opening
_L 0x08A21288 0x24030004
_C0 003 Abduction
_L 0x08A21288 0x24030008
_C0 004 Kusuabe
_L 0x08A21288 0x2403000C
_C0 005 Get Away
_L 0x08A21288 0x24030010
_C0 006 Reassume Dilita
_L 0x08A21288 0x24030014
_C0 007 Dilita Advice
_L 0x08A21288 0x24030018
_C0 008 Ovelia
_L 0x08A21288 0x2403001C
_C0 009 Dilita Musing
_L 0x08A21288 0x24030020
_C0 010 Ending
_L 0x08A21288 0x24030024
_C0 011 Russo
_L 0x08A21288 0x24030028
_C0 012 Valuhurea
_L 0x08A21288 0x2403002C
_C0 013 Staff Roll
_L 0x08A21288 0x2403003C
_C0 10, 000, 000 Gile
_L 0x20C4B404 0x00989680
_C0 All Items (LTrig SQUARE)
_L 0xD0000007 0x10008100
_L 0x80AEABA1 0x01150001
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x10AEACC0 0x00006363
_L 0x20AEACC4 0x63636363
_L 0x20AEACCC 0x63636363
_L 0x10AEACD0 0x00006363
_L 0x20AEACD4 0x63636363
_L 0x10AEACD8 0x00006363
_C0 All Items (LTrig SQUARE) 
_L 0xD0000007 0x10008100
_L 0x80AEABA1 0x01150001
_L 0x00000063 0x00000000
_L 0x10AEACC0 0x00006363
_L 0x20AEACC4 0x63636363
_L 0x20AEACCC 0x63636363
_L 0x10AEACD0 0x00006363
_L 0x20AEACD4 0x63636363
_L 0x10AEACD8 0x00006363
_C0 All Jobs LVL - 8 Part II
_L 0x00AEAD94 0x0000000F
_L 0x00AEAD95 0x00000027
_L 0x00AEAD96 0x0000000F
_L 0x00AEAD97 0x00000027
_L 0x00AEAD98 0x0000000F
_L 0x00AEAD99 0x00000027
_L 0x00AEAD9A 0x0000000F
_L 0x00AEAD9B 0x00000027
_L 0x00AEAD9C 0x0000000F
_L 0x00AEAD9D 0x00000027
_C0 All Jobs LVL - 8 Part III
_L 0x00AEAD9E 0x0000000F
_L 0x00AEAD9F 0x00000027
_L 0x00AEADA0 0x0000000F
_L 0x00AEADA1 0x00000027
_L 0x00AEADA2 0x0000000F
_L 0x00AEADA3 0x00000027
_L 0x00AEADA4 0x0000000F
_L 0x00AEADA5 0x00000027
_L 0x00AEADA6 0x0000000F
_L 0x00AEADA7 0x00000027
_C0 All Jobs LVL 8 - 9999 EXP
_L 0x00AEAD8A 0x0000000F
_L 0x00AEAD8B 0x00000027
_L 0x00AEAD8C 0x0000000F
_L 0x00AEAD8D 0x00000027
_L 0x00AEAD8E 0x0000000F
_L 0x00AEAD8F 0x00000027
_L 0x00AEAD90 0x0000000F
_L 0x00AEAD91 0x00000027
_L 0x00AEAD92 0x0000000F
_L 0x00AEAD93 0x00000027
_L 0x00AEAD94 0x0000000F
_L 0x00AEAD95 0x00000027
_L 0x00AEAD96 0x0000000F
_L 0x00AEAD97 0x00000027
_L 0x00AEAD98 0x0000000F
_L 0x00AEAD8F 0x00000027
_L 0x00AEAD9A 0x0000000F
_L 0x00AEAD91 0x00000027
_L 0x00AEAD9C 0x0000000F
_L 0x00AEAD9D 0x00000027
_C0 Char 1: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F670 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 1: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F670 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 1: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F670 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 1: Master All Jobs
_L 0x80C4F5F3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 1: Master All Jobs
_L 0x80C4F5F3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 1: Master All Jobs
_L 0x80C4F5F3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 1: Max Job Pts
_L 0x80C4F642 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 1: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F5F0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 1: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F5F0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 1: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F5F0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 2: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F7B0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 2: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F7B0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 2: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F7B0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 2: Master All Jobs
_L 0x80C4F733 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 2: Master All Jobs
_L 0x80C4F733 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 2: Master All Jobs
_L 0x80C4F733 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 2: Max Job Pts
_L 0x80C4F782 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 2: Max Job Pts
_L 0x80C4F782 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 2: Max Job Pts
_L 0x80C4F782 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 2: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F730 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 2: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F730 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 2: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F730 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 3: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F8F0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 3: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F8F0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 3: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4F8F0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 3: Master All Jobs
_L 0x80C4F873 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 3: Master All Jobs
_L 0x80C4F873 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_L 0x80C4F873 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 3: Max Job Pts
_L 0x80C4F8C2 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 3: Max Job Pts
_L 0x80C4F8C2 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 3: Max Job Pts
_L 0x80C4F8C2 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 3: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F870 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 3: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F870 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 3: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F870 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 3: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F870 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 3: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F870 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 4: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FA30 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 4: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FA30 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 4: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FA30 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 4: Master All Jobs
_L 0x80C4F9B3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 4: Master All Jobs
_L 0x80C4F9B3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 4: Master All Jobs
_L 0x80C4F9B3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 4: Max Job Pts
_L 0x80C4FA02 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 4: Max Job Pts
_L 0x80C4FA02 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 4: Max Job Pts
_L 0x80C4FA02 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 4: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F9B0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 4: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F9B0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 4: Unlock All Jobs
_L 0x80C4F9B0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 5: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FB70 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 5: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FB70 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 5: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FB70 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 5: Master All Jobs
_L 0x80C4FAF3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 5: Master All Jobs
_L 0x80C4FAF3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 5: Master All Jobs
_L 0x80C4FAF3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 5: Max Job Pts
_L 0x80C4FB42 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 5: Max Job Pts
_L 0x80C4FB42 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 5: Max Job Pts
_L 0x80C4FB42 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 5: Unlock All Jobs
_L 0x80C4FAF0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 5: Unlock All Jobs
_L 0x80C4FAF0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 5: Unlock All Jobs
_L 0x80C4FAF0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 6: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FCB0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 6: Master All Jobs
_L 0x80C4FC33 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 6: Max Job Pts
_L 0x80C4FC82 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 6: Unlock All Jobs
_L 0x80C4FC30 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 7: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FDF0 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 7: Master All Jobs
_L 0x80C4FD73 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 7: Max Job Pts
_L 0x80C4FDC2 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 7: Unlock All Jobs
_L 0x80C4FD70 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 8: All Jobs LVL 8
_L 0x80C4FF30 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 8: Master All Jobs
_L 0x80C4FEB3 0x00410001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 8: Max Job Pts
_L 0x80C4FF02 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 8: Unlock All Jobs
_L 0x80C4FEB0 0x00030001
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 Char 9: All Jobs LVL 8
_L 0x80C50070 0x00150001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Char 9: Max Job Pts
_L 0x80C50042 0x00120001
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 Fast Exp Gain
_L 0x792E82FC 0xFF000032
_L 0x292E82FC 0x00000032
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Fast Exp Gain
_L 0x792E8114 0xFF000032
_L 0x292E8114 0x00000032
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Fast Exp Gain
_L 0x792E7F2C 0xFF000032
_L 0x292E7F2C 0x00000032
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Fast Exp Gain
_L 0x792E7D44 0xFF000032
_L 0x292E7D44 x00000032
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Fast Exp Gain
_L 0x792E7B5C 0xFF000032
_L 0x292E7B5C 0x00000032
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 In Battle Debug Menu
_L 0x9938CDCC 0x00000031
_L 0xA9FB3294 0xBFFF4000
_L 0x5938CD80 0x08A98B84
_L 0x9938CD94 0x00000003
_L 0x2938CD94 0x00000002
_L 0xD2000000 0x00000000
_L 0x99FB3294 0xBFFF4000
_L 0x5938CD80 0x08A98B84
_L 0x9938CD94 0x00000002
_L 0x2938CD94 0x00000003
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite Health
_L 0xDA000000 0x092E8306
_L 0xD7000000 0x092E8304
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite Health
_L 0xDA000000 0x092E811E
_L 0xD7000000 0x092E811C
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite Health
_L 0xDA000000 0x092E7F36
_L 0xD7000000 0x092E7F34
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite Health
_L 0xDA000000 0x092E7D4E
_L 0xD7000000 0x092E7D4C
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite Health
_L 0xDA000000 0x092E7B66
_L 0xD7000000 0x092E7B64
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite HP
_L 0x80AE7B64 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x80AE7B66 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 Infinite HP
_L 0x80AE7B64 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x80AE7B66 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 Infinite Money
_L 0x00C4B404 0x00000002
_L 0x00C4B405 0x000000FF
_C0 Infinite MP
_L 0xDA000000 0x092E830A
_L 0xD7000000 0x092E8308
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite MP
_L 0xDA000000 0x092E8122
_L 0xD7000000 0x092E8120
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite MP
_L 0xDA000000 0x092E7F3A
_L 0xD7000000 0x092E7F38
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite MP
_L 0xDA000000 0x092E7D52
_L 0xD7000000 0x092E7D50
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite MP
_L 0xDA000000 0x092E7B6A
_L 0xD7000000 0x092E7B68
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Infinite MP
_L 0x80AE7B68 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x80AE7B6A 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 Infinite MP
_L 0x80AE7B68 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_L 0x80AE7B6A 0x000500F4
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 Instant Level Up
_L 0x792E82FC 0xFF000063
_L 0x292E82FC 0x00000063
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Instant Level Up
_L 0x792E8114 0xFF000063
_L 0x292E8114 0x00000063
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Instant Level Up
_L 0x792E7F2C 0xFF000063
_L 0x292E7F2C 0x00000063
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Instant Level Up
_L 0x792E7D44 0xFF000063
_L 0x292E7D44 0x00000063
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Instant Level Up
_L 0x792E7B5C 0xFF000063
_L 0x292E7B5C 0x00000063
_L 0xD2000000 0x00000000
_C0 Kill All Baddies (L SQUARE)
_L 0xD0000001 0x10008100
_L 0x80AE5D16 0x001001E8
_L 0x00000030 0x00000000
_C0 Kill All Enemies (L SQUARE)
_L 0xD0000001 0x10008100
_L 0x80AE5D16 0x001001E8
_L 0x00000030 0x00000000
_C0 Main Character ARCHER JP
_L 0x00C4F648 0x0000000F
_L 0x00C4F649 0x00000027
_C0 Main Character BLACK MAGE JP
_L 0x00C4F64E 0x0000000F
_L 0x00C4F64F 0x00000027
_C0 Main Character CHEMIST JP
_L 0x00C4F644 0x0000000F
_L 0x00C4F645 0x00000027
_C0 Main Character KNIGHT JP
_L 0x00C4F646 0x0000000F
_L 0x00C4F647 0x00000027
_C0 Main Character Max Job Points - All Jobs
_L 0x00C4F642 0x0000000F
_L 0x00C4F643 0x00000027
_L 0x00C4F644 0x0000000F
_L 0x00C4F645 0x00000027
_L 0x00C4F646 0x0000000F
_L 0x00C4F647 0x00000027
_L 0x00C4F648 0x0000000F
_L 0x00C4F649 0x00000027
_L 0x00C4F64C 0x0000000F
_L 0x00C4F64D 0x00000027
_L 0x00C4F64E 0x0000000F
_L 0x00C4F64F 0x00000027
_L 0x00C4F64A 0x0000000F
_L 0x00C4F64B 0x00000027
_L 0x00C4F65A 0x0000000F
_L 0x00C4F647 0x00000027
_L 0x00C4F650 0x0000000F
_L 0x00C4F649 0x00000027
_L 0x00C4F652 0x0000000F
_L 0x00C4F653 0x00000027
_C0 Main Character MONK JP
_L 0x00C4F64A 0x0000000F
_L 0x00C4F64B 0x00000027
_C0 Main Character SQUIRE JP
_L 0x00C4F642 0x0000000F
_L 0x00C4F643 0x00000027
_C0 Main Character WHITE MAGE JP
_L 0x00C4F64C 0x0000000F
_L 0x00C4F64D 0x00000027
_C0 Max ATK 
_L 0x80AE7B72 0x000500F4
_L 0x10006363 0x00000000
_C0 Max ATK 
_L 0x80AE7B72 0x000500F4
_L 0x10006363 0x00000000
_C0 Max Gil
_L 0x0944B404 0x05F5E0FF
_C0 Max Health
_L 0x192E8306 0x000003E7
_C0 Max Health
_L 0x192E811E 0x000003E
_C0 Max Health
_L 0x192E7F36 0x000003E7
_C0 Max Health
_L 0x192E7D4E 0x000003E7
_C0 Max Health
_L 0x192E7B66 0x000003E7
_C0 Max Job Points Part II
_L 0x00C4F64E 0x0000000F
_L 0x00C4F64F 0x00000027
_L 0x00C4F64A 0x0000000F
_L 0x00C4F64B 0x00000027
_L 0x00C4F65A 0x0000000F
_L 0x00C4F65B 0x00000027
_L 0x00C4F650 0x0000000F
_L 0x00C4F651 0x00000027
_L 0x00C4F652 0x0000000F
_L 0x00C4F653 0x00000027
_C0 Max Job Points Part III
_L 0x00C4F654 0x0000000F
_L 0x00C4F655 0x00000027
_L 0x00C4F656 0x0000000F
_L 0x00C4F657 0x00000027
_L 0x00C4F658 0x0000000F
_L 0x00C4F659 0x00000027
_L 0x00C4F65C 0x0000000F
_L 0x00C4F65D 0x00000027
_L 0x00C4F65E 0x0000000F
_L 0x00C4F65F 0x00000027
_C0 Max Jump
_L 0x292E8317 0x00000063
_C0 Max Jump
_L 0x292E812F 0x00000063
_C0 Max Jump
_L 0x292E7F47 0x00000063
_C0 Max Jump
_L 0x292E7D5F 0x00000063
_C0 Max Jump
_L 0x292E7B77 0x00000063
_C0 Max Jump 
_L 0x80AE7B76 0x000500F4
_L 0x10000D0D 0x00000000
_C0 Max Jump 
_L 0x80AE7B76 0x000500F4
_L 0x10000D0D 0x00000000
_C0 Max Move
_L 0x292E8316 0x00000063
_C0 Max Move
_L 0x292E812E 0x00000063
_C0 Max Move
_L 0x292E7F46 0x00000063
_C0 Max Move
_L 0x292E7D5E 0x00000063
_C0 Max Move
_L 0x292E7B76 0x00000063
_C0 Max MP
_L 0x192E830A 0x000003E7
_C0 Max MP
_L 0x192E8122 0x000003E7
_C0 Max MP
_L 0x192E7F3A 0x000003E7
_C0 Max MP
_L 0x192E7D52 0x000003E7
_C0 Max MP
_L 0x192E7B6A 0x000003E7
_C0 Max Speed
_L 0x80AE7B74 0x000501E8
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 Max Speed
_L 0x80AE7B74 0x000501E8
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 Max/Infinite Gil
_L 0x20C4B404 0x05F5E0F
_C0 Quick Level Up
_L 0x80AE7B5C 0x000501E8
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 Quick Level Up
_L 0x80AE7B5C 0x000501E8
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 Slot 1-5:Master Teleportation
_L 0x80C4F5DE 0x000500A0
_L 0x100001F3 0x00000000
_C0 Slot1 Exp 99
_L 0x00AE7B5C 0x00000063
_C0 Slot1 Exp 99
_L 0x00AE7B5C 0x00000063
_C0 Slot10 Exp 99
_L 0x00AE8C84 0x00000063
_C0 Slot10 Exp 99
_L 0x00AE8C84 0x00000063
_C0 Slot11 Exp 99
_L 0x00AE8E6C 0x00000063
_C0 Slot11 Exp 99
_L 0x00AE8E6C 0x00000063
_C0 Slot12 Exp 99
_L 0x00AE9054 0x00000063
_C0 Slot12 Exp 99
_L 0x00AE9054 0x00000063
_C0 Slot13 Exp 99
_L 0x00AE923C 0x00000063
_C0 Slot13 Exp 99
_L 0x00AE923C 0x00000063
_C0 Slot14 Exp 99
_L 0x00AE9424 0x00000063
_C0 Slot14 Exp 99
_L 0x00AE9424 0x00000063
_C0 Slot15 Exp 99
_L 0x00AE960C 0x00000063
_C0 Slot15 Exp 99
_L 0x00AE960C 0x00000063
_C0 Slot2 Exp 99
_L 0x00AE7D44 0x00000063
_C0 Slot2 Exp 99
_L 0x00AE7D44 0x00000063
_C0 Slot3 Exp 99
_L 0x00AE7F2C 0x00000063
_C0 Slot3 Exp 99
_L 0x00AE7F2C 0x00000063
_C0 Slot4 Exp 99
_L 0x00AE8114 0x00000063
_C0 Slot4 Exp 99
_L 0x00AE8114 0x00000063
_C0 Slot5 Exp 99
_L 0x00AE82FC 0x00000063
_C0 Slot5 Exp 99
_L 0x00AE82FC 0x00000063
_C0 Slot6 Exp 99
_L 0x00AE84E4 0x00000063
_C0 Slot6 Exp 99
_L 0x00AE84E4 0x00000063
_C0 Slot7 Exp 99
_L 0x00AE86CC 0x00000063
_C0 Slot7 Exp 99
_L 0x00AE86CC 0x00000063
_C0 Slot8 Exp 99
_L 0x00AE88B4 0x00000063
_C0 Slot8 Exp 99
_L 0x00AE88B4 0x00000063
_C0 Slot9 Exp 99
_L 0x00AE8A9C 0x00000063
_C0 Slot9 Exp 99
_L 0x00AE8A9C 0x00000063
_C0 Super Status
_L 0x80AE7B98 0x000500F4
_L 0x10007970 0x00000000
Do you know any additional codes for this game? Is there an error listed above? Let us know about it and we’ll update the list.
Code Indexes for Sony Playstation Portable Other Content for Final Fantasy Tactics: The War of the Lions